Posłanka Gosek-Popiołek: walczymy o Małą Puszczę Kleszczowską!

Od roku mieszkańcy i mieszkanki podkrakowskiego Kleszczowa walczą o zaprzestanie wycinki i stworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska. Inicjatorkami działań wokół ratowania drzew oraz objęcia ich ochroną rezerwatową są Anna Treit i Kaja Hołubowska prowadzące fanpage „Ratujmy kleszczowskie wąwozy”. Ich działania wspierają ekolożki i ekolodzy, a także posłanka Daria Gosek-Popiołek z partii Razem. Z jej inicjatywy 4 lutego odbędzie się spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

„Dzięki współpracy i wysiłkowi mieszkanek i mieszkańców Kleszczowa, udało się uratować od wycinki cenny obszar lasu położony w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym. Wycięte miały być wiekowe buki, zniszczony miał być cały ten ekosystem. Wspierałam ich wtedy ‒ zarówno podczas protestu jak i potem, interweniując w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.” ‒mówi posłanka Gosek-Popiołek.

W kwietniu zeszłego roku Jan Kosiorowski ‒ dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zapowiedział, że to wydzielenie zostanie nienaruszone, miała także zostać tam stworzona ścieżka edukacyjna na temat powstania styczniowego. Aby zapewnić długotrwałą ochronę tego cennego obszaru mieszkańcy złożyli do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o powołanie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska. Niestety, choć po zeszłorocznej interwencji Lasy Państwowe zadeklarowały rezygnację z wycinki drzew w wydzieleniach leśnych 224 i 225, wspomniane pojawiły się one w jesiennym przetargu na usługi leśne. Ta informacja wzbudziła obawy mieszkanki i mieszkańców dalszej degradacji tego obszaru do czasu rozpatrzenia wniosku przez RDOŚ. Ponieważ to teren bardzo cenny przyrodniczo mieszkańcy walczą o jak najszybsze objęcie go ochroną rezerwatową: wtedy będziemy mieć pewność, że drzewa unikną pił.

Projektowany rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice, pomiędzy miejscowościami: Kochanów, Kleszczów, Nielepice, Rudawa. Sugerowana powierzchnia rezerwatu to  100,37 ha oraz powierzchnia otuliny wynosi 26,79 ha. Według najnowszych informacji RDOŚ ze względu na „skomplikowany charakter sprawy” będzie rozpatrywał wniosek do końca marca br. Jednocześnie nadal trwa zbieranie poparcia pod petycją o utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska. Obecnie zebrano ponad 1800 podpisów.

Już 4 lutego odbędzie się zdalne spotkanie zainicjowane przez posłankę Gosek-Popiołek. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele Nadleśnictwa Krzeszowice, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Klubu Przyrodników, mieszkańców i mieszkanek oraz eksperci z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego. Spotkanie będzie okazją, by porozmawiać o tym, jak najlepiej chronić ten teren do czasu rozpatrzenia wniosku o powołanie rezerwatu.

„Wierzę, że nasze wspólne działania doprowadzą do tego, że wkrótce wybierzemy się na spacer do rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska!” ‒ podsumowuje posłanka Gosek-Popiołek.

SHARE IT:

Comments are closed.