Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich – inicjatywa krakowskiego Razem

W środę, 26 sierpnia działaczki i działacz Okręgu Krakowskiego Partii Lewica Razem zaprezentowali założenia inicjatywy “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich”. Podczas konferencji prasowej przedstawiono perspektywę uczniów i uczennic, którzy nie uczęszczają na religię, a także zaprezentowano rekomendacje odnośnie organizacji lekcji religii w placówkach szkolnych.

 

Jak obecnie wygląda sytuacja w polskich szkołach?

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Wolność od Religii, 37% uczniów i uczennic ostatnich klas szkół ponadpodstawowych nie deklaruje się jako osoby wierzące, zaś 30% uczniów i uczennic nie uczestniczy w lekcjach religii w ogóle (w typowej klasie około 10 uczniów i uczennic rezygnuje z lekcji religii). W Polsce mieszka również około 1,2 mln osób pochodzących z Ukrainy. Ich dzieci uczą się w polskich szkołach, lecz są przedstawicielkami religii i kultury prawosławnej. 

 

“Lekcje religii to zajęcia nadobowiązkowe, tymczasem bardzo często są umieszczane w planie zajęć w środku dnia, między innymi zajęciami obowiązkowymi. Jest to bardzo problematyczne dla uczniów i uczennic, którzy na te zajęcia nie uczęszczają, jak również dla ich rodziców.” – mówiła Ewa Owerczuk, członkini Zarządu Okręgu Krakowskiego Partii Lewica Razem.

 

Joanna Marszałkowska, członkini Okręgu Krakowskiego Partii Lewica Razem podkreślała: “Dla nie uczęszczającego na religię ucznia lub uczennicy lekcja religii odbywająca się w środku dnia oznacza godzinę spędzoną na świetlicy szkolnej, w bibliotece lub na korytarzu szkolnym. Taka sytuacja wzmaga poczucie wyobcowania z życia klasy i szkoły oraz może prowadzić do podziałów między uczniami i uczennicami, których osią będa lekcje religii.”

 

“Dziecko nie należące do dominującego wyznania, może postrzegać się jako gorsze, “nienormalne”, obce w szkole, podczas gdy publiczna szkoła jest dla wszystkich, więc alienowanie niemałej części uczennic i uczniów jest naganne!” – wskazywał Mateusz Burzawa, członek Okręgu Krakowskiego Partii Lewica Razem.

 

Co zawiera broszura Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich?

 

“Jesteśmy przekonani, że szkoła powinna być miejscem przyjaznym dla wszystkich uczniów i uczennic – bez względu na ich wyznaniowość lub bezwyznaniowość.” – tak rozpoczyna się list przewodni do broszury skierowanej do dyrektorów i dyrektorek krakowskich szkół.

 

W broszurze działaczki i działacze Razem poruszają kwestie związane z umiejscowieniem nadobowiązkowych zajęć religii w planie lekcji uczniów i uczennic. Opisują również, co dla dziecka o innym światopoglądzie oznacza obecność w szkole elementów religijnych dominującego wyznania oraz kultywowanie praktyk charakterystycznych dla danej religii, tj. święcenie pomieszczeń szkolnych z okazji ich otwarcia lub organizacja akademii z okazji świąt religijnych. 

 

Jakie są rekomendacje “Świeckiej szkoły przyjaznej dla wszystkich”?

 

“Religia/etyka powinna być umieszczana na początku lub na końcu planu zajęć w danym dniu, ponieważ są to przedmioty nadobowiązkowe. Tylko w taki sposób możemy zagwarantować faktyczną dobrowolność uczestnictwa. Ponadto szkoła, która faworyzuje jedną religię czy światopogląd, dyskryminuje i wyklucza osoby, które ich nie podzielają. Lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie sprawia również, że szkoła jest miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci i ich rodziców – niezależnie od ich bezwyznaniowości lub wyznania” – czytamy w broszurze “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich”.

 

“Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych postulatów – postulatów rodziców i uczniów, którzy się do nas w tej sprawie zwracają – i ułożenie harmonogramu zajęć na rok 2020/2021 w sposób, który nie będzie wykluczający dla żadnego ucznia i żadnej uczennicy – bez względu na ich światopogląd” – apelują autorki i autorzy broszury “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich”.

 

“Docelowo Partia Razem postuluje usunięcie nauczania religii ze szkół. Wiemy, że taki krok wymaga poważnych zmian legislacyjnych, dlatego już teraz proponujemy prosty sposób organizacji harmonogramu nauczania przedmiotów tak, aby szkoła stała się miejscem naprawdę przyjaznym i nie dyskryminującym dla uczniów i nauczycieli o różnych światopoglądach.” – podsumowała Ewa Owerczuk.

 

Jak inicjatywa “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich” wygląda w praktyce?

 

Broszura zawiera analizę aktualnej sytuacji, w tym doniesienia z badań, a także rekomendacje oparte na interpretacji obecnego stanu prawnego. Broszura “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich” zostanie przesłana do dyrekcji 160 szkół w Krakowie. 

 

Posłanka Daria Gosek-Popiołek z Partii Lewica Razem wystosowała pismo do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, w którym zwróciła uwagę na problematyczną kwestię umiejscowienia nadobowiązkowych zajęć religii w szkołach. Posłanka pytała również o informacje odnośnie harmonogramów zajęć w szkołach i umiejscowienie zajęć religii między zajęciami obowiązkowymi, a także interwencje podjęte w tej sprawie przez Wydział Edukacji.

Niestety Wydział Edukacji nie ustosunkował się jeszcze do przesłanego pisma.

SHARE IT:

Comments are closed.