Razem Kraków składa uwagi do MPZP „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

Okręg krakowski Partii Lewica Razem przygotował uwagi do MPZP „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”.

🌳 Zwróciliśmy uwagę na konieczność podniesienia minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego obszaru ZP.4.

🌱 Postulujemy wprowadzenie dodatkowych obszarów zieleni publicznej na terenach zabudowy usługowej U.6, U.16 oraz U.9

☘ Apelujemy o konieczność ograniczenia powierzchni z dopuszczeniem lokalizacji parkingów podziemnych

🛤 Konieczność dostosowania zasad dotyczących nawierzchni do uwarunkowań planowanego obszaru

Pełny tekst pisma znajduje się poniżej:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

SHARE IT:

Comments are closed.