Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich – inicjatywa krakowskiego Razem

W środę, 26 sierpnia działaczki i działacz Okręgu Krakowskiego Partii Lewica Razem zaprezentowali założenia inicjatywy “Świecka szkoła przyjazna dla wszystkich”. Podczas...

Continue reading →

Razem Kraków składa uwagi do MPZP „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

Okręg krakowski Partii Lewica Razem przygotował uwagi do MPZP „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. 🌳 Zwróciliśmy uwagę na konieczność podniesienia minimalnego wskaźnika terenu...

Continue reading →