Umowa o pracę to nie sztuka!

Umowa o pracę powinna być prawem, a nie marzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy gdy zachodzi stosunek pracy, etat nie jest wydumanym przywilejem, ale po prostu się nam należy.
Niestety krakowskie instytucje kultury, które powinny być wzorem w kwestii przestrzegania prawa pracy, wciąż zatrudniają na śmieciówkach. Oferują one umowy cywilnoprawne na stanowiskach wymagających stałej obecności w miejscu pracy i ewidentnie niebędących pracami zleconymi.

Dziś złożyliśmy wezwanie do zaniechania łamania prawa u dyrekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, które to instytucje ogłaszają nabór na stanowiska etatowe, proponując umowę zlecenia.

Razem wspiera osoby pracujące w sektorze kultury. Dlatego w Deklaracji „Razem dla kultury” postulujemy między innymi, by wszyscy pracownicy i pracownice publicznych domów kultury, muzeów, galerii sztuki, filharmonii, teatrów, bibliotek oraz niepublicznych podmiotów finansowanych ze środków publicznych byli zatrudniani na umowę o pracę. (zob. Deklaracja „Razem dla kultury”: http://partiarazem.pl/2016/05/razem-dla-kultury/)

SHARE IT:

Comments are closed.