Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii! Petycja

Kraków, 29.11.2017

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak,

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

prof. dr hab. Stanisław Kistryn,

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki,

Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek

Dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ,

prof. dr hab. Janusz Skalski

 

Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii!

Petycja

do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o odwołanie konferencji

„Prawo dziecka do życia”

 

My, niżej podpisane i podpisani, żądamy, aby Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego CM UJ wycofały się z organizacji pseudonaukowej konferencji „Prawo dziecka do życia”. Wydarzenie ma się odbyć 13 grudnia 2017 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie  w auli im. prof. Macieja L. Jakubowskiego.

 

W programie „konferencji” zaplanowano wystąpienia osób bez wykształcenia medycznego oraz prezentacje lekarzy, którzy będą opowiadać o swoich prywatnych przekonaniach religijnych. Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kontynuowanie wielowiekowego dziedzictwa w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych. Zapowiedziane prelekcje stoją w jawnej sprzeczności z tą misją. Uniwersytet powinien być światopoglądowo neutralny, a nie propagować fundamentalistyczne, szkodliwe przekonania, wywodzące się z religii. Zarówno UJ jak i USD to instytucje publicznej i świeckie. Nowoczesna medycyna opiera się na wiedzy naukowej, a nie na dogmatach wiary. Jej dobrodziejstwa, z których wszyscy i wszystkie korzystamy, wywodzą się z niezależności nauki i autonomii zawodu lekarza/lekarki.

 

Dlatego apelujemy: Szanowni Rektorzy, nie bierzcie udziału w zakłamywaniu rzeczywistości i szerzeniu propagandy. Waszym obowiązkiem jest stać na straży dobra pacjentek i pacjentów. Jesteście zobowiązani do zapewnienia im dostępu do rzetelnej informacji medycznej, do zabiegów ratujących ich życie i zdrowie. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy cieszy się wielkim zaufaniem i prestiżem. Zbudowano je dzięki wysiłkowi pracujących tam lekarzy i lekarek, ich wiedzy i doświadczeniu oraz pionierskim badaniom. Nie roztrwońcie tego wspaniałego dorobku!

 

Żyjemy w czasach realnego zagrożenia dla pozycji nauki oraz zdrowia i życia pacjentek.

Organizacje anti-choice mają na rękach krew kobiet. Aktywnie lobbują, by odmówić im prawa do decydowania o własnym zdrowiu i ciele. Ich ofiary tracą życie i zdrowie, zmuszone do korzystania z podziemia aborcyjnego. Gdy instytucje naukowe ulegają naciskom tych środowisk, świadomie przyczyniają się do odbierania kobietom prawa do podejmowania autonomicznych decyzji.

 

Zwracamy się więc do JM Rektora UJ, Prorektora UJ ds. CM i dyrekcji USD — nie pozwólcie, by fundamentaliści i fundamentalistki religijni forsowali swoje poglądy powołując się na autorytet Uniwersytetu! Wszystkim nam zależy, by kobiety miały prawo do świadomego macierzyństwa – nie dawajmy głosu tym, którzy jawnie chcą je go pozbawić!

 

SHARE IT:

Comments are closed.