99 rocznica powstania Tymczasowego Rządu Ludowego

Dziś mija 99 lat od powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, nazywanego też „rządem lubelskim”. Był to pierwszy rząd Rzeczypospolitej, który ogłosił niepodległość naszego kraju. Rząd lubelski został utworzony przez działaczy lewicy patriotycznej – w jego skład wchodzili członkowie PPS, PPSD i PSL. Na czele rządu stanął Ignacy Daszyński, wybitny polityk i socjalista.

W swoim manifeście rząd nakreślił kształt postulowanego ustroju: “obowiązywać będzie powszechne prawo wyborcze, całkowite polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli, […] wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków”. Ponadto zapowiadano wiele postępowych rozwiązań gospodarczych, m.in. 8-godzinny dzień pracy oraz uczestnictwo robotników i robotnic w zarządach zakładów pracy, zarówno państwowych, jak i prywatnych.

Pomimo tego, że rząd funkcjonował jedynie przez trzy dni, zmienił zasadniczo sytuację polityczną, stworzył zarys nowoczesnego ustroju państwa i uczynił pierwszy krok w kierunku upodmiotowienia polskich kobiet.

Uważamy, że warto pielęgnować pamięć o zaangażowaniu lewicy w budowę niepodległej Polski. Chcemy również podkreślić, że do dziś niektóre z demokratycznych postulatów Daszyńskiego nie doczekały się realizacji (np. świecka szkoła, szerokie uzwiązkowienie). Najwyższa pora, aby to zmienić!

[Grafika przedstawia ogłoszenie Tymczasowego Rządu Ludowego skierowane do obywateli.
Tekst na grafice: 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał pierwszy polski rząd niepodległościowy.
Na jego czele stanął Ignacy Daszyński. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej postulował odbudowę Polski w duchu demokratycznym i socjalnym. Zapowiedział zwołanie sejmu ustawodawczego, przeprowadzenie reformy rolnej czy ustanowienie 8-godzinnego dnia pracy oraz udział robotników we władzach zakładów, stając się tym samym awangardą postępowych zmian w Europie.]
SHARE IT:

Comments are closed.