Uczciliśmy pamięć Ignacego Daszyńskiego

Rocznicę urodzin Ignacego Daszyńskiego, jak co roku uczciliśmy, składając kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Rakowickim.

Ten niesamowity polityk, w swojej działalności łączył kwestie szczególnie ważne dla polskiej lewicy: sprawiedliwość społeczną, demokrację i patriotyzm. Działacz socjalistyczny, radny Miasta Krakowa, w końcu premier Tymczasowego Rządu Ludowego. W swojej codziennej pracy, walczył o równouprawnienie polityczne obywatelek i obywateli, opowiadał się za ośmiogodzinnym dniem pracy. Daszyński to superbohater polskiej lewicy.

Przypominamy fragment stanowiska Rady Krajowej Razem:

Dlaczego polska lewica tak dużo uwagi poświęca Ignacemu Daszyńskiemu? W swojej działalności ten niezwykły polityk zawsze łączył to, co dla lewicy jest tak ważne, czyli sprawiedliwość społeczną, demokrację i patriotyzm.

Bolesław Limanowski – partyjny przyjaciel Daszyńskiego, działacz niepodległościowy i socjalistyczny pisał, że „Patriotyzm więc i socjalizm nie tylko nie są przeciwnymi sobie, ale wzajemnie się potęgują. Prawdziwy patriotyzm zwraca się przede wszystkim ku temu, co stanowi podstawę i rzeczywistą siłę narodu, ku ludowi pracującemu, a więc musi być socjalistyczny; szczery zaś socjalizm, wypływając z miłości narodu, musi być patriotyczny.”

Ten niedościgniony sejmowy mówca zapalał w swoich słuchaczach i słuchaczkach iskrę do działania. Potrafił porywać i inspirować do działania tłum słowem. Sam pisał w swoich pamiętnikach: „Słowo jest wyrazem ducha więcej niż czyn. Czynowi daje dopiero słowo to, co się nazywa ideologią i co jest czynu motywem, oświetleniem i celem.”

Mając na uwadze piękną biografię i patriotyczne poglądy Ignacego Daszyńskiego domagamy się pozostawienia mu godnego miejsca w polskiej historii i zaniechanie dalszych prób zawłaszczania narracji historycznej przez prawicę nazywanej „dekomunizacją”.

SHARE IT:

Comments are closed.