Szantaż z dala od szpitala – konferencja prasowa

Konferencja prasowa inicjująca akcję Szantaż z dala od szpitala

Na konferencji prasowej pod Szpitalem im. Narutowicza w Krakowie 27 marca 2017 r. ogłosiłyśmy start kampanii Z DALA OD SZPITALA. Kampania ma na celu walkę z prezentowaniem w przestrzeni publicznej drastycznych obrazów, które rozpowszechniane są przez tzw. organizacje pro-life. Na stronie www.zdalaodszpitala.pl znaleźć można instrukcje i wzory pism, które ułatwią ludziom w całej Polsce reagowanie na te skandaliczne wykroczenia.

Daria Gosek-Popiołek (Zarząd Okręgu Krakowskiego Partii Razem): “Trzy miesiące temu w tym szpitalu urodziłam córkę. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Onkologią nie tylko rodzą się dzieci – o swoje życie i zdrowie walczą także kobiety. Kobiety, które mają zagwarantowane prawnie i konstytucyjnie prawo do godnej opieki, do wykonywania zabiegów, które są dla ich zdrowia i życia konieczne. I właśnie ten sam szpital jedna z organizacji postanowiła przekształcić w pole bitwy o zmianę obecnie obowiązującego prawa. Systematycznie organizują przy wejściu pikiety, podczas których prezentują zmanipulowane zdjęcia płodów rzekomo poddanych terminacji. Jak opisać doświadczenie kobiety w ciąży, która obawia się o swoje życie i wchodząc do szpitala mija taką pikietę? Przychodząc na badania widywałam je i za każdym razem starałam się odwrócić wzrok. Te zdjęcia to brutalny szantaż wobec kobiet i lekarzy, wzbudzały we mnie lęk, poczucie zagrożenia. Nie tylko we mnie – podczas pobytu na oddziale wiele młodych matek przyznawało, że takie drastyczne treści nie powinny być prezentowane pod szpitalem, mówiły o tym, jak momentami traumatyczne dla nich i ich rodzin były te pikiety.
Kim trzeba być, żeby zmuszać ciężarne kobiety i ich rodziny do oglądania tych kłamliwych potworności? Jak bardzo pozbawionym empatiii trzeba być?
Nie dajmy się terroryzować fundamentalistom!”

Dorota Kawęcka (Okręg Krakowski Partii Razem): “Niezgoda na prezentowanie przez organizacje anti-choice drastycznych, zmanipulowanych plakatów jest powszechna. Dostrzegamy jednak poczucie bezradności wobec retoryki tych środowisk, a także wobec używania zmanipulowanych i nieprawdziwych informacji. Nie zapominajmy jednak, że mamy prawo do bezpiecznej przestrzeni publicznej, a epatowanie drastycznymi, brutalnymi obrazami to wykroczenie. Żeby o tym przypomnieć, postanowiłyśmy zorganizować akcję Z DALA OD SZPITALA. Na stronie www.zdalaodszpitala.pl informujemy o tym, w jaki sposób uwolnić nasze ulice od makabrycznych wystaw organizowanych przez środowiska anty-choice. Chcemy zachęcić do działania osoby, które bulwersuje obecność tych plakatów w bezpośrednim sąsiedztwie szpitali, na ulicach, przy szkołach i przedszkolach. Powołując się na artykuł 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń można domagać się zdjęcia tych drastycznych wizerunków. Można też wywierać bezpośredni nacisk na właścicieli nośników reklamowych, na urzędy i żądać usunięcia tych plakatów. Te sposoby są skuteczne – toczą się sprawy w sądach m.in. w Krakowie.
Ale chcemy także pokazać, jakimi sposobami antykobiece i antynaukowe środowiska manipulują społeczeństwem w imię osiągnięcia swoich celów: na stronie www.zdalaodszpitala.pl obnażamy kłamstwa powielane na plakatach, wyjaśniamy, że są sprzeczne z wiedzą medyczna, przytaczamy badania naukowe, opinie psychologów na temat skutków narażania osób na kontakt z takimi obrazami.
Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom billboardy znikną z ulic, przestrzeń publiczna stanie się wolna od makabrycznych obrazów, kłamliwa propaganda zniknie sprzed szpitali, a placówki ochrony zdrowia będą wolne od indoktrynacji. Mamy prawo do bezpiecznej przestrzeni publicznej!

Fot. Katarzyna Derda

SHARE IT:

Comments are closed.