Z ulic na mównice, czyli jak zachęcić kobiety do polityki?

20.03. 2017  podczas spotkania “Z ulic na mównice, czyli jak zachęcić kobiety do polityki” rozmawialiśmy o tym jak energię społeczną zogniskowaną wokół protestów kobiecych przekuć w konkretne polityczne działania, mające na celu reprezentowanie praw kobiet. Zastanowimy się, dlaczego dominująca część ruchu feministycznego przykłada dużą wagę do “apolityczności” i skąd biorą się oskarżenia o zawłaszczanie przez polityków (a zwłaszcza polityczki) ich postulatów. Czy w polityce istnieje w ogóle “sprawa kobieca”? Jak sytuuje się ona wobec praw mniejszości i osób opresjonowanych? Jak to jest być kobietą w polityce i czym te doświadczenia różnią się od doświadczeń mężczyzn polityków? W jaki sposób zachęcać kobiety do aktywności partyjnej i jak motywować te, które już w partiach są? Wreszcie – czy możliwa jest kobieca solidarność między politycznymi podziałami oraz gdzie rysują się jej granice?

W dyskusji udział wzięły:

Elżbieta Bińczycka – polityczka, teatrolożka. Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów. W polityce od 1990 roku, członkini Unii Demokratycznej, Unii Wolności, Partii Demokratycznej.

dr Katarzyna Zielińska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii UJ. Zajmuje się kwestiami religii i polityki oraz społeczno-kulturowej tożsamości płci. Współredaktorka tomu “Kobieta w kulturze i społeczeństwie”.

Dyskusję poprowadziła Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ, członkini Rady Krajowej Partii Razem.


SHARE IT:

Comments are closed.