Klęska Solidarności – feminarium

Zapraszamy na kolejne feminarium. Tym razem będzie ono poświęcone antypracowniczemu i antykobiecemu zwrotowi w historii „Solidarności”.

W książce „Klęska «Solidarności»” David Ost opisuje, jak doszło do tego, że przywódcy ruchu, liberalni inteligenci „zdradzili ” swych robotniczych sojuszników.
Klasa rządząca z neoficką gorliwością przejęła neoliberalne koncepcje ekonomiczne, zaś robotnicy i robotnice stali się wielkimi przegranymi procesu transformacji.
Ich gniew i poczucie krzywdy zostały zagospodarowane przez populistyczną prawicę.
David Ost napisał swoją książkę przed wyborami w 2005 roku (polskie wydanie wyszło dwa lata później), ale z perspektywy czasu widać, że okazała się ona prorocza.

Podczas feminarium czytać będziemy rozdział 4: „Jak liberałowie porzucili świat pracy”.

Porozmawiamy:
– o tym jak ruch pracowniczy został zdominowany przez prawicę, która postawiła sobie za cel walkę z legalną aborcją;
– jak kierownictwo ruchu robotniczego skupiło się na zwalczaniu przeciwników politycznych zamiast na tworzeniu struktur związkowych w sektorze prywatnym;
– jak ugrupowania powstałe na bazie „Solidarności” podeszły do zagospodarowywania gniewu społecznego, spowodowanego nowymi, kapitalistycznymi porządkami;
– czy prawicowa ewolucja „Solidarności” była nieunikniona.

Zapraszamy wszystkich niezależnie od płci!

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>