Razem o Unii Europejskiej

Właśnie zbliża się 13 rocznica naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota w ciągu tych lat przeszła wiele transformacji, nasz stosunek do niej również się zmienił. Obecny kryzys finansowy, migracje, napięcia globalne i lokalne oraz prawicowa i narodowa dominacja w wielu krajach członkowskich sprawia, że musimy zastanowić się nad tym w jakim kierunku i w jaki sposób Unia Europejska powinna się rozwijać.

Nasze gościnie: dr Magdalena Góra i dr Marta Tycner rozmawiały z Marcinem Galentem o obecnym kształcie UE, przyczynach kryzysu, przyszłości Wspólnoty i inicjatywach takich jak DIEM25.

dr Marta Tycner:
historyczka, ekonomistka, publicystka.W latach 2007-2011 pracowała jako asystentka naukowa dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Od 2014 r. zatrudniona w Instytucie Historycznym UW w projekcie realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim. Członkini Partii Razem.

dr Magdalena Góra:
adiuntka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi badania w Centre for European Studies, Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę funkcjonowania demokracji w kontekście integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej, rolę pamięci zbiorowej i procesów kształtowania tożsamości zbiorowych w kontekście integracji europejskiej, politykę zagraniczną Unii Europejskiej.

dr Marcin Galent:
adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Kształcił się i prowadził badania m.in. w Uniwersytecie Cambridge, UK, Uniwersytecie Leuven, Belgia, Uniwersytecie Osaka, Japonia, London School of Economics and Political Science, UK, Uniwersytecie Oxford, UK. Koordynował międzynarodowy program magisterski Erasmus Mundus Programme of Excellence MA in Euroculture w Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Partii Razem.

Link do wydarzenia

Nagranie ze spotkania

 

 

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>